Persbericht - Weer militaire aanvallen Azerbeidzjan op Armenië: sancties noodzakelijk

Drie Armeense doden en 4 gewonden


Den Haag, 28 juli 2021 – De FAON spreekt haar afschuw uit over en veroordeelt de voortdurende aanvallen en provocaties van Azerbeidzjan tegen Armenië, die vandaag een nieuw dieptepunt bereikte met de aanval in de provincie Gegharkunik, waardoor 3 Armeense militairen werden gedood en 4 gewond.

De FAON spreekt haar condoleances uit jegens de families van de omgekomen militairen, Hayk Gevorgyan, Koryun Harutyunyan en Davit Kocharyan, en wenst de gewonden spoedig herstel.

Azerbeidzjan handelt willens en wetens volstrekt in strijd met de overeengekomen inzet om door onderhandelingen vrede in het conflict te bereiken, waar zowel Armenië, als de EU, en de OVSE-Minsk groep nog altijd aan blijven gecommitteerd.

Tijdens en na de Karabach oorlog eind 2020 is de Nederlandse regering zich, ondanks alles, blijven richten op Azerbeidzjan, o.a. door de Nederlandse ambassadeur in Baku te laten deelnemen aan een recent propaganda reisje voor diplomaten naar de door Azerbeidzjan ingenomen stad Shushi, als provocatie georganiseerd door de Azerbeidzjaanse autocratische leider Aliyev, tegen welke deelname de FAON heftig heeft geprotesteerd. Juist omdat Nederland bij elke gebeurtenis tijdens en na de oorlog van eigen initiatieven afziet, verwijzend naar het primaat van de OVSE Minskgroep valt deze Nederlandse deelname op geen enkele wijze goed te praten. De landen van de covoorzitters van de Minsk groep Rusland, Verenigde Staten en Frankrijk), zagen namelijk, evenals veel andere EU-landen zoals Duitsland juist af van deelname aan Aliyevs propagandatour. Ook in enkele andere Europese landen, waarvan de ambassadeurs in Bakoe wel deelnamen, zoals Griekenland en België, is protest aangetekend.

Alleen al het falen van Azerbeidzjan om na meer dan een half jaar ruim 200 Armeense krijgsgevangenen vrij te laten, tegen alle internationale uitspraken in, waarover recent OPNIEUW EN unaniem EEN motie in de Tweede Kamer (Kamerstukken 21501-02, nr. 2370) is aangenomen, had voor Nederland voldoende moeten zijn, om deelname Nederlandse ambassadeur aan Aliyevs propagandatour uit te sluiten.

De FAON stelt vast dat de halfhartige houding van Nederland en andere landen het mogelijk blijft maken dat Azerbeidzjan ongehinderd doorgaat om met agressieve en genocidale intenties Armenië aan te vallen. Er is geen reden om een land, dat zich bewust buiten de internationale rechtsorde plaatst, langer de hand boven het hoofd te houden.

De FAON vraagt met klem:

De Nederlandse regering de aanval scherp te veroordelen en te zorgen dat alle Azerbeidzjaanse troepen zich terugtrekken uit het Armeense grondgebied,

Eerdere aanvallen in de veroordeling te betrekken, daar deze laatste aanval een voortzetting is van de eerdere aanvallen,

De openlijke dreigingen van dictator Aliyev tot verdere invasie van Armenië (Sevan, Syunik, Jerevan) te veroordelen,

Daarbij de automatische "tegenbeschuldigingen" van Azerbeidzjan, waar een dictator de dienst uitmaakt en vrije nieuwsgaring niet bestaat, te negeren (daar Nederland deze telkens herhaalt als een ongepast gebaar naar Azerbeidzjan en daarmee zelf een oplossing in de weg heeft gestaan),

Samen met andere Europese landen snel te zorgen voor een scherpe Europese veroordeling, gepaard gaande met een waarschuwing om bij nieuwe actie direct tot sancties over te gaan tegen dictator Aliyev en zijn entourage. Over deze sancties heeft de Tweede Kamer eerder al een motie aangenomen, die nog altijd niet is uitgevoerd,

Steun uit te spreken aan Armenië voor het beschermen van haar grondgebied, en voor de inzet van Armenië om vreedzaam door onderhandelingen tot oplossing van het conflict te komen.

Recent Posts

See All

It is time to take a side “We don’t want to take sides” this is the response that I hear frequently from the european counterparts during our conversations about the need for further NL actions to im